მწებისაგან დასაცავი ბადეები

მწერებისგან დამცავი ბადეები უკვე გისოსებიან ფანჯრებში, რომლის დროსაც ფანჯარა თავისუფლად იხურება და ბადეს ამოღება არ სჭირდება ფანჯრის დახურვისას !