ფასადის სისტემები

სულ უფრო მეტ პოპულარობას იძენს ალუმინის ფასადის სისტემები, ეს არის მსუბუქი და მყარი მასალა, მისი დაბალი წონა იძლევა საშუალებას დავამზადოთ ძალიან დიდი ზომის შენობის ფასადები და ვიტრაჟები. განსაკუთრებით ეს სისტემა გამოიყენება კომერციული დანიშნილების ობიექტებისთვის, სავაჭრო საოფისე ფართობისთვის, ბიზნეს ცენტრებისა და ბანკებისთვის. იმისათვის რომ ალუმინის კონსტუქციებმა ხანგრძლივად გემსახურონ საჭიროა მისი კვალიფიციური მონტაჟი. სამუშაოები უნდა შეასრულონ თავისი საქმის ნამდვილმა პროფესიონალებმა.