მინა-პაკეტი

მინა-პაკეტი წარმოადგენს კარ-ფანჯრის მნიშვნელოვან ნაწილს. მინა-პაკეტი შეიძლება შედგებოდეს ორი ან რამოდენიმე მინისაგან, რომელთა შორისაც ჰაერი ანუ კამერაა, ერთკამერიანი მინაპაკეტი წარმოადგენს ორი მინისაგან დამზადებულ მინა-პაკეტს ხოლო ორკამერიანი კი სამი მინით არის დამზადებული. კომპანია აწარმოებს სხვადასხვა ზომისა და კომპლექტაციის მინა-პაკეტებს, როგორიცაა დეკორატიული, ტონირებული, სარკისებური, თბო და ხმის საიზოლაციო მინაპაკეტი, ენერგოშემნახველი, კოლორაჟული და ნაწრთობი, ლამექსი და ა.შ. მინაპაკეტების დამზადება ხდება მაღალტექნოლოგიურ დანადგარებზე და ხარისხის კონტროლს გადიან, ამიტომ წუნის არსებობდა ნულამდეა დაყანილი. თუ თქვენ გაგიჩნდებათ კითხვები ან შეგექმნებათ პრობლემა მინაპაკეტის შერჩევისას მიმართეთ ჩვენს მენეჯერებს. ისინი დაგეხმარებიან ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევაში ჩვენთან ზომების აღება, ნახაზის შედგენა და ღირებულების დათვლა უფასოა.